Pradžia ŠAUKTINIAMS

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai

Studente! Nori tapti karininku?
Ateik į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus!

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams – tai galimybė per trejus metus įgyti dar vieną – karininko – profesiją. Baigusieji Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus įgis dar vieną specialybę ir jiems bus suteiktas karininko laipsnis.

Mokymai trunka trejus metus. Aukštųjų mokyklų studentai kartą per savaitę (savaitgaliais) mokosi karybos teorijos, kurią taip pat pritaiko ir lauko pratybose, trunkančiose vidutiniškai dvi savaites ir vykstančiose vasaros atostogų metu.

Mokymų metu visi dalyviai aprūpinami karine apranga ir reikalinga amunicija, dalyviams mokama nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija (8 EUR per dieną arba būsite aprūpintas maistu) bei numatytos išmokos buitinėms išlaidoms.

Kodėl verta dalyvauti šiuose mokymuose?

Jei esi studentas, Tau verta susidomėti jaunesniųjų karininkų vadų mokymais, nes juos baigęs:

 • įgysi karininko profesiją ir gausi atsargos leitenanto laipsnį;
 • atliksi pareigą savo šaliai – privalomąją pradinę karo tarnybą;
 • įgysi galimybę ateiti tarnauti į kariuomenę ir siekti karininko karjeros;įrašas apie baigtus mokymus tavo CV gali padėti lengviau įsidarbinti – būsimas darbdavys įvertins tavo atsakomybę ir disciplinuotumą, mokymuose įgytas žinias.
 • gausi finansinę paramą studijoms jeigu studijuoji pagal šias nuolatinių studijų programas: Orlaivių pilotavimas, Skrydžių valdymas, Aviacijos mechanikos inžinerija, Elektronikos arba mechanikos inžinerija, Jūrų laivavedyba, Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas, Laivų elektros įrenginių eksploatavimas, Elektronikos inžinerija (Informacijos ir telekomunikacijų technologijų specializacija), Telekomunikacijų inžinerija(Telekomunikacijų technologijų specializacija), Informatikos inžinerija, Šeimos medicinos rezidentūra, Psichiatrijos rezidentūra, Ortopedinės traumatologijos rezidentūra.

Kas gali pretenduoti į jaunesniųjų kainininkų vadų mokymus?

Mokymuose gali dalyvauti tiek vaikinai, tiek merginos, kurie nusprendžia savo studijas paįvairinti prasminga patirtimi. Taip pat kandidatams taikomi šie reikalavimai:

 • Aukštųjų mokyklų studentai ar absolventai;
 • Nuo 18 iki 32 metų amžiaus įskaitytinai;
 • Neteisti už tyčinius nusikaltimus;
 • Pagal sveikatos būklę tinkami atlikti karo tarnybą.

Kur vyks jaunesniųjų karininkų vadų mokymų užsiėmimai?
Mokymai savaitgaliais vyks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Praktiniai užsiėmimai ar lauko pratybos vyks kariniuose poligonuose ir įvairiuose kariuomenės padaliniuose. Pagrindiniai jaunesniųjų karininkų vadų mokymų užsiėmimai vyks:

 • Vilniuje – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje;
 • Kaune – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje;
 • Klaipėdoje – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione.

Ko išmoksi šiuose mokymuose?

Pirmais mokymų metais būsi rengiamas eiliniu kariu, antrais metais – skyriaus vadu (seržantu), trečiais metais – būrio vadu (karininku).
Mokymų metu išmoksi šių dalykų:

 • suteikti pirmąją pagalbą;
 • valdyti ginklą;
 • lengvai orientuotis nepažįstamose vietovėse – topografijos žinios jums pravers bet kokioje kelionėje;
 • sustiprėsite fiziškai, o taip pat būsite supažindintas, kaip toliau tobulėti fiziškai, galėsite naudotis sporto baze;
 • gausite naudingų pedagoginių, psichologijos žinių;
 • išmoksite dirbti komandoje ir vadovauti jai;
 • mokysitės karo inžinerijos, susipažinsite su sprogstamaisiais užtaisais;
 • mokysitės taktikos, rikiuotės, dirbti su radijo stotimis, karinio vadovavimo, karo meno istorijos ir kitų karybos disciplinų.

Kur kreiptis?

Jeigu susidomėjote JKVM, prašome asmeniškai kreiptis į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba užpildyti kandidato anketą.

Taip pat galite teirautis paskambinę nemokama telefono linija 8 800 12340 arba pasižiūrėkite vaizdo įrašų galeriją:

Svarbu!

Vykdami į Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį su savimi turėkite:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 • Banko sąskaitos numerį;
 • Dokumentus įrodančius, kad mokotės aukštojoje mokykloje arba ją jau baigėte;
 • pažyma apie buvusias darbovietes ir valstybinį socialinį draudimą, kurioje nurodomos atleidimo iš jų priežastys (pažymą užsisakyti galima internetu. Nuoroda: https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/index , „Meniu" juostoje pasirenkant (Naujas prašymas/Kiti/GPK1.2 Prašymas).

Norėdami kandidatuoti į tikrąją karo tarnybą pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą