Pradžia ŠAUKTINIAMS

Profesinė karo tarnyba

Profesinės karo tarnybos kariais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai pagal amžių tinkantys eiti kario pareigas, atitinkantys sveikatos, fizinio parengtumo ir moralinių savybių reikalavimus (skirtingiems kariniams laipsniams yra nustatyta skirtinga amžiaus riba).

KODĖL VERTA TAPTI PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIU?

Prestižas

 • Galimybė tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos saugumo užtikrinimo.

Karjeros galimybės

 • Kariuomenėje kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros.
 • Vykdomas individualus (pagal kiekvieno sugebėjimus) karjeros planavimas.
 • Dauguma karinių specialybių yra analogiškos civilinėms (informacinių sistemų specialistai, medikai, teisininkai, mechanikai, laivavedžiai, vairuotojai, šaltkalviai).

Mokymosi galimybės

 • Mokymosi ir profesinio tobulinimosi galimybės Lietuvos, JAV, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Kanados, Švedijos ir kitų NATO šalių kariuomenių mokyklose.

Darbo užmokestis

 • Konkurencingas atlyginimas, kuris priklauso nuo kario laipsnio ir ištarnautų metų.
 • Priedai prie atlyginimo ir kitos išmokos (kvalifikaciniai priedai, kelionės, gyvenamosios patalpos nuomos, maitinimosi ir kitų išlaidų susijusių su tarnyba kompensavimas).

Socialinės garantijos

 • Profesinės karo tarnybos kariai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, o ištarnavę įstatymo nustatytą laiką ir išleisti į atsargą, įgyja teisę gauti valstybinę kario pensiją.
 • Kasmet - 30 dienų atostogų. Atsižvelgiant į ištarnautą laiką atostogos ilginamos, maksimali atostogų trukmė 45 dienos.
 • Profesinės karo tarnybos karių sveikatos priežiūra ir sveikatinimo veikla finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
 • Karių gyvybė ir sveikata privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje valstybės biudžeto lėšomis.
 • Profesinės karo tarnybos kariai tarnybos laikotarpiu aprūpinami gyvenamuoju būstu, maistu arba jiems mokama nustatyto dydžio piniginė kompensacija.
 • Baigę tarnybą kariai gali dalyvauti profesinio orientavimo programose, teikiama pagalba susirandant darbą.

Tarptautinės misijos

 • Galimybė dalyvauti misijose įvairiose pasaulio kraštuose, prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo, pasisemti patirties bendrose operacijose su užsienio šalių partneriais.

Laisvalaikis

 • Sporto klubai, treniruoklių salės.
 • Kiekviename kariniame dalinyje yra ramovė, klubai kur vyksta koncertai, įvairūs vakarai, parodos, veikia biblioteka.

KAIP TAPTI PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIU?

Norėdami kandidatuoti į profesinę karo tarnybą, turite atvykti į Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba užpildyti kandidato anketą. Pirmojo vizito metu, tam, kad gauti siuntimą į Karinę medicinos ekspertizės komisiją, su savimi užtenka turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Likusius dokumentus galima pristatyti vėliau.

Taip pat galite teirautis paskambinę nemokama telefono linija 8 800 12340 arba pasižiūrėkite vaizdo įrašų galeriją:

Visų reikalingų dokumentų sąrašas:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 • išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalai. Dokumentai užsienio kalba turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą, užsienyje įgyta aukštojo mokslo kvalifikaciją, mokslo laipsnis turi būti pripažinti (nostrifikuoti) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • kiti dokumentai, susiję su pareigomis į kurias pretenduojama (vairuotojo pažymėjimas ir pan.);
 • SoDros pažymėjimas (jeigu turite) arba pažyma apie buvusias darbovietes ir valstybinį socialinį draudimą, kurioje nurodomos atleidimo iš jų priežastys (pažymą užsisakyti galima internetu. Nuoroda: https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/index , „Meniu" juostoje pasirenkant (Naujas prašymas/Kiti/GPK1.2 Prašymas);
 • asmeninės bankos sąkaitos numerį.

Norėdami kandidatuoti į tikrąją karo tarnybą pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą