Pradžia ŠAUKTINIAMS

Savanorių karo tarnyba

Aktyvusis rezervas – tarnyba Krašto apsaugos savanorių pajėgose

Šiandien Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) rengia karius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotos gynybos užduočių vykdymui, teikia pagalbą kitoms valstybės institucijoms, padeda gyventojams stichinių nelaimių ir katastrofų metu, dalyvauja tarptautinėse operacijose, teikia priimančios šalies paramą sąjungininkų pajėgoms.

Kario savanorio tarnyba yra nenuolatinė karo tarnyba, suderinama su kario savanorio „civiliniu" darbu, mokslais ar studijomis. Per metus karys savanoris vidutiniškai pratybose praleidžia nuo 20 iki 50 parų. Mokymai dažniausiai rengiami savaitgaliais, tačiau įvairūs kursai ir ilgesnės trukmės pratybos vyksta ir darbo dienomis.

Į savanorių karo tarnybą ar kitą tarnybą aktyviajame rezerve savanoriškumo ir atrankos principais gali būti priimti karo prievolininkai, kurie pagal individualias savybes, patirtį ir parengimą tinka savanorių karo tarnybai ar kitai tarnybai aktyviajame rezerve.

Kariams savanoriams finansiškai kompensuojamas tarnybos laikas (t. y. už dienas, praleistas mokymuose, mokamas atlyginimas, prilygstantis atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos kario atlyginimui), apmokamos išlaidos susijusios su tarnybos atlikimu, suteikiamos socialinės garantijos.

KASP vadovaujantis savanoriškumo ir atrankos principais gali būti priimami Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 60 metų amžiaus. Savanorio karo tarnybos sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Asmuo, sudaręs sutartį, prisiekia Lietuvos valstybei. Sutarčiai pasibaigus ji gali būti pratęsiama.

Kariui savanoriui pajėgose ištarnavusiam 3 metus yra užskaitoma nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba (NPPKT).

KAIP TAPTI KARIU SAVANORIU:

 Jeigu susidomėjote kario savanorio tarnyba Lietuvos kariuomenėje, prašome asmeniškai kreiptis į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba užpildyti kandidato anketą. Tam, kad pradėti priėmimo procedūras ir gauti siuntimą į Karinę medicinos ekspertizės komisiją, su savimi reikia turėti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
  • mokslo baigimo pažymėjimo, brandos atestato, diplomo ir (ar) kitų išsimokslinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalus. Jei mokslai baigti užsienyje, diplomas ir jo priedai turi būti išversti į lietuvių kalbą;
  • pažyma apie buvusias darbovietes ir valstybinį socialinį draudimą, kurioje nurodomos atleidimo iš jų priežastys (pažymą užsisakyti galima internetu. Nuoroda: https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/index , „Meniu" juostoje pasirenkant (Naujas prašymas/Kiti/GPK1.2 Prašymas);
  • savo banko sąskaitos numerį.

Taip pat galite teirautis paskambinę nemokama telefono linija 8 800 12340 arba pasižiūrėkite vaizdo įrašų galeriją:

 

KASP KUOPŲ SĄRAŠAS

 

Norėdami kandidatuoti į tikrąją karo tarnybą pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą