Pradžia ŠAUKTINIAMS

Studijos

Tarnyba yra atidedama einamiesiems metams aukštųjų mokyklų studentams – vieną kartą vienam studijų laikotarpiui:

  • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro, bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą
  • pagal antrosios pakopos (magistro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą
  • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programa
  • pagal studijas doktorantūroje.

Karo prievolininkų duomenys apie studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose gaunami iš Studentų  ir Diplomų ir atestatų registrų prieš sudarant kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą.

Užsienyje studijuojantys karo prievolininkai studento statusą įrodančius dokumentus gali pateikti regioniniam karo prievolės ir komplektavimo skyriui ar poskyriui.