Studijos Lietuvos karo akademijoje

Nori tapti karininku?

Stok į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją!

 

Patinka karyba, mėgsti iššūkius, gebi dirbti komandoje ir nenori studijų metu rūpintis socialiniais reikalais? Rimtai pasidomėk studijomis vienintelėje aukštojoje karinėje mokykloje! Garantuojame, kad šioje aukštojoje universitetinėje mokykloje studijos skirsis nuo užsiėmimų daugelio kitų šalies aukštųjų mokyklų. Visų pirma, savitumo suteikia kariniai mokslai ir tvarka – nuo rikiuočių iki budėjimų. Antra, teks derinti universitetines studijas su kariniais dalykais. Nemažiau svarbu, kad visi kariūnai aprūpinami maitinimu, gyvenamąja vieta ir gauna stipendiją. Visos studijų programos yra finansuojamos valstybės.   

 

Ketverių metų karinio rengimo ir universitetinės studijos, kurias vainikuos karininko laipsnis ir vienos iš pasirinktų studijų programos diplomas. Daugelis baigusiųjų studijas pradeda tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 

 

 

Kokias studijas galima rinktis?

2016–2017 mokslo metais Karo akademija siūlo keturias socialinių mokslų srities bakalauro programas: Tarptautinių santykių, Gynybos ir saugumo institucijų valdymo, Moderniųjų gynybos technologijų vadybos ir naują, 2016 metais patvirtintą, socialinės krypties studijų programą – Nacionalinio saugumo ir gynybos. Šių programų tikslas yra rengti ginkluotosioms pajėgoms vadus – lyderius, puoselėjant Lietuvos kariuomenės tradicijas, teikiant kokybišką universitetinį ir karinį išsilavinimą.

Studijų metu teks derinti universitetinius ir karinius mokslus. Karinis rengimas vyksta pagal būrio vado rengimo programą. Pirmaisiais studijų metais kariūnai pereina bazinį karinį rengimą, antraisiais – mokosi pagal seržantų rengimo programas, vėliau įgyja karininkui privalomų žinių ir tobulina reikalingus įgūdžius – vadovavimo, darbo organizavimo ir pan. Išlaikius karinio rengimo baigiamąjį egzaminą suteikiamas karininko laipsnis ir būrio vado kvalifikacija.

 

Kaip vyksta priėmimas į karo akademiją?

Trys paprasti žingsniai. Pirmasis, dalyvauti ir įveikti profesinio tinkamumo testą. Jo metu per dvi dienas susipažinsite su Karo akademijos aplinka ir dvasia, išbandysite savo jėgas ir  apsispręsite, ar toks gyvenimo būdas jums tinka. Visi kandidatai vykdo įvairias užduotis, vadovauja grupėms ir laiko fizinio pasirengimo testą. Plačiau apie tai galima pasiskaityti Karo akademijos tinklalapyje (www.lka.lt/lt/stojantiems/atrankos-centras.html)

Po profesinio tinkamumo testo atrinktiems kandidatams teks vykti į Karinės medicinos ekspertizės komisiją ir pasitikrinti sveikatą.

Ir paskutinis (trečiasis) žingsnis pateikti prašymą studijuoti Generolo Jono žemaičio Lietuvos karo akademijoje.

 

 

 

Kas gali stoti į Karo akademiją?

Stoti gali tiek vaikinai, tiek merginos. Pagrindiniai reikalavimai: turėti brandos atestatą, būti ne vyresniais nei 25-eri metai, nebūti baustam už tyčinius nusikaltimus ir turėti teigiamas atrankos ir Karinės medicinos ekspertizės komisijų išvadas.

 

Ar kariūnams mokama stipendija?

Visi kariūnai gauna stipendijas. Stipendijos diferencijuojamos pagal pažangumą ir karo tarnybos stažą. Pažangumas vertinamas pagal pažangumo vidurkį ir semestro rezultatuose turėtų 7, 6, ir 5 balų įvertinimų. Karo tarnybos stažas priklauso nuo ištarnautų metų. Kiekvienais metais stipendija didėja.

 

 

 

Kokia studijuojančių kariūnų dienotvarkė?

 

6.00

Bendras rytinis kėlimasis

6.02–6.10

Kuopų rikiavimasis ir kariūnų patikrinimas rikiuotės aikštėje

6.10–6.40

Rytinė mankšta

6.40–7.05

Prausimasis

7.05–7.10

Rytinis kuopų patikrinimas

7.10–7.55

Pusryčiai

8.00–8.10

Skirstymas į pratybas rikiuotės aikštėje

8.15–13.30

Studijos pagal LKA viršininko patvirtintą tvarkaraštį

13.35–14.30

Pietūs

14.30–16.00

Ketvirta paskaita

16.00–16.30

Laisvas laikas

16.30–18.00

Penkta paskaita

18.00–18.55

Laisvas laikas

19.00–20.00

Vakarienė

20.00–21.25

Laisvas laikas

21.30–21.40

Vakarinis patikrinimas rikiuotės aikštėje

21.40–22.00

Asmens higiena

22.00–6.00

Miegas

22.00–24.00

Papildomas laikas studijoms (sesijos metu iki 2.00 val.)

 

 

 

 

Kaip gyvena ir mokosi kariūnai?

Kariūnai studijų metu yra visiškai išlaikomi valstybės. Jie gyvena kareivinėse, aprūpinami, maistu, apranga, privalomai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje. Sveikatos priežiūra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.

Akademijoje kariūnai paskiriami į kuopas, kuriose organizuojamos tarnybos, skirstomos pareigos. Mokymo tikslais II–IV kursų kariūnai skiriami neetatiniais vadais atitinkamai žemesniems kursams, kad jie įgytų kiek įmanoma daugiau praktinių vadovavimo įgūdžių.

Studijų metu organizuojamos praktikos ir stažuotės įvairiuose Lietuvos kariuomenės padaliniuose. Taip pat kariūnams gali tekti dalyvauti ir tarptautinėse pratybose.

Nemažai dėmesio skiriama ir fiziniam rengimui. Mėgstamiausios kariūnų sporto šakos: krepšinis, kovinė savigyna ir imtynės, boksas, karinė penkiakovė, lengvoji atletika – krosas, jėgos trikovė, sunkioji atletika, svarsčių kilnojimas, futbolas.

 

Kaip renkamas geriausias kariūnas?

Kariūnams, baigusiems studijas, Lietuvos Respublikos Prezidentas iškilmingai suteikia karininko laipsnį. O geriausiam kariūnui įteikiamas kardas. Visų studijų metu vertinamas kariūnų pažangumas, užimamos pareigos, profesinės savybės, vadovavimo įgūdžiai ir visuomeninė veikla. Visi kariūnai reitinguojami, o geriausieji turi pirmumo teisę rinktis tarnybos vietas.

 

 

 

Daugiau informacijos: www.lka.lt

K. Dijoko nuotraukos.

 

 

 

 

 

 

 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.