Nuo naujųjų metų bus atkurti per sunkmetį sumažinti karių tarnybinių atlyginimų koeficientai

 

Nuo 2014 metų sausio 1 d. bus atkurti sunkmetį sumažinti profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų koeficientai. Taip pat keičiasi ir rezervo karių apmokėjimas. 

 

 

Taip pat nuo naujųjų metų rezervo kariams (kariams savanoriams, kitiems aktyviojo rezervo ir parengtojo rezervo kariams), pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarybos užduočių, už tarnybos dienas bus mokama 100 procentų atitinkamo karinio laipsnio profesinės karo tarnybos kariams patvirtinto tarnybinio atlyginimo pirmaisiais tarnybos metais.

 

Tuo atveju, kai rezervo kario pagrindiniame darbe gaunamas vidutinis darbo užmokestis yra didesnis, jam bus išmokamas pagrindiniame darbe gaunamo vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas.

 

Iki šiol į pratybas ir mokymus pašauktiems rezervo kariams už tarnybos dienas buvo mokama 85 procentų atitinkamo laipsnio profesinės karo tarnybos karių atlyginimo pirmaisiais tarnybos metais atlyginimo.

Taip pat iki šiol galiojo nuostata, kad tuo atveju, jei rezervo kario pagrindiniame darbe gaunamas vidutinis darbo užmokestis yra didesnis, jam išmokamas pagrindiniame darbe gaunamo vidutinio darbo užmokesčio dydžio, bet ne daugiau kaip 1,3 Statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio, atlyginimas.

 

Be to, nuo 2013 metų gruodžio 1 d. didesni tarnybiniai atlyginimai mokami kariams, turintiems jaunesniojo eilinio (jaunesniojo jūreivio) laipsnį, pirmaisiais ir antraisiais tarnybos metais.

Pirmaisiais ir antraisiais tarnybos metais eilinio kario tarnybinis atlyginimas, neatskaičius mokesčių, sudaro 1 665 Lt. Palyginti su anksčiau jaunesniesiems eiliniams kariams mokamu atlyginimu, pirmais tarnybos metais jaunesniojo eilinio kario atlyginimas padidėjo 90 Lt, o antrais – 45 litais.

 

KAM informacija.

I.Budzeikaitės nuotrauka.

 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.