Lietuvos kariuomenė rengs medicinos studentus, norinčius tapti karo medikais

 

Rugsėjo 7 d. apie 20 mediciną aukštosiose mokyklose studijuojančių jaunuolių Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje Kaune pradėjo Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, kuriuos baigę įgis karo mediko kvalifikaciją ir atsargos karininko laipsnį.

 

 

Baigę studijas studentai galės rinktis karo mediko kelią. Jei nuspręs karjeros siekti civiliniame gyvenime ir likti atsargos karininku, galės būti šaukiami prisijungti prie savo kolegų kariuomenėje ir, pavyzdžiui, išvykti į tarptautinę misiją, kurioje įgytų neįkainojamos patirties.

 

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai medicinos studentams trunka trejus mokslo metus. Pirmais metais studentai įgis bazinių karinių žinių ir įgūdžių, antraisiais – išmoks vadovauti medicinos paramos vienetui, o trečiaisiais – vykdyti karo medicinos gydytojo funkcijas. Šie mokymai vyksta pagal specialiai karo medicinos gydytojų rengimui pritaikytą programą.

 

Pirmaisiais metais mokymai vyks Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje. Antraisiais ir trečiaisiais metais – Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos karo medicinos centre.

 

 

Kiekvieno kurso pabaigoje studentai dalyvaus 2 savaičių trukmės lauko stovyklose, kuriose praktiškai pritaikys per mokymus įgytas žinias. Už kiekvieną studijų dalyką jaunuoliai atsiskaitys per įskaitą arba egzaminą, o baigę trečiuosius mokymosi metus privalės išlaikyti ir kvalifikacinį egzaminą.

 

Mokymų metu dalyviams suteikiamas privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių statusas ir tokiam statusui numatytos socialinės garantijos bei aprūpinimas: dalyviai aprūpinami karine apranga ir amunicija, mokamas nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija, išmokos buitinėms išlaidoms ir kt.

 

Rugsėjo 7 d. JKVM mokslus pradėjo ir studentai Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje Vilniuje ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione Klaipėdoje. Iš viso šiais metais JKVM kursą pradėjo 154 klausytojai – 77 Lietuvos kariuomenės mokykloje (20 – karo medikų, 57 – pėstininkų kursą), 53 Lietuvos karo akademijoje ir 24 Dragūnų batalione.

 

 

 

Nuo 2012 m. rudens Krašto apsaugos ministerija atnaujina jaunesniųjų karininkų vadų mokymus aukštųjų mokyklų studentams. Jaunesniųjų karininkų vadų kursai studentams Lietuvos kariuomenėje buvo pradėti organizuoti 1998 m. Nuo 2006 m. mokymus šalies mastu nustota rengti, išskyrus Klaipėdą, kur Karinių jūrų pajėgų mokymo centras organizuoja karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymus Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentams.

 

Mokymuose gali dalyvauti tiek vaikinai, tiek merginos, kurie yra aukštųjų universitetinių mokyklų medicinos ar odontologijos fakulteto medicinos studentai ar absolventai, būsimieji gydytojai, studijuojantys medicinos fakultete pagal 6 m. medicinos programą ar Odontologijos fakultete pagal 5 m. Odontologijos programą (optimalu, jei Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus pradeda ketvirto kurso medicinos fakulteto ir trečio kurso odontologijos fakulteto studentai, kad vienu metu gautų aukštojo mokslo diplomus). Dalyvaujančių amžius - nuo 18 iki 32 metų. Jie negali būti teisti už tyčinius nusikaltimus ir turi pagal sveikatos būklę būti tinkami karo tarnybai.

 

 

Nuotr. aut. – kpt. Inga Klenauskienė, mjr. Birutė Krasavinienė ir Laimis Bratikas.

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.