Paskirtos pirmosios už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos karo tarnybą atlikusiems asmenims

Kovo  7 d. Vilniuje vykusiame Valstybinio studijų fondo valdybos posėdyje paskirtos pirmosios už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims.

Prašymus šiai kompensacijai gauti pateikė buvę ar esami studentai iš Aleksandro Stulginskio, ISM Vadybos ir ekonomikos, Kauno technologijos, Klaipėdos, Vilniaus Gedimino technikos, Vytauto Didžiojo universitetų, taip pat Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos bei Kauno, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, Socialinių mokslų kolegijų.

Didžiąją daugumą, 79 proc., sudarė prašymai asmenų, studijavusių ar vis dar studijuojančių universitetuose ir tik 21 proc. kolegijose.

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyresniosios specialistės Jurgos Barcevičiūtės teigimu, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos paskirtos visiems karo tarnybą atlikusiems asmenims iki studijų ar jų metu, kurių duomenis pateikė aukštosios mokyklos.

„Karo tarnybą atlikusių jau pabaigus studijas asmenų prašymų buvo sulaukta daugiau nei du trečdaliai. Deja, ne visi prašymai buvo pripažinti tinkamais paaiškėjus, kad dalis šių asmenų studijavo iš dalies valstybės finansuojamose studijų vietose. Dėl šios priežasties beveik pusė šių pretendentų neteko galimybės gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos", - sakė J. Barcevičiūtė.

Apie skirtą už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją asmenys bus informuoti asmeniškai elektroniniu paštu. Studijas baigusiems ir karo tarnybą atlikusiems po studijų kompensacija iki kovo pabaigos bus pervesta į karo tarnybą atlikusio asmens prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

VSF atkreipia dėmesį, kad karo tarnybą atlikęs asmuo iki studijų ar jų metu, iki balandžio 8 d. privalės Fondui pateikti Fondo direktoriaus patvirtintos formos prašymą išmokėti šią kompensaciją. Šiems asmenims kompensacijos bus išmokamos iki balandžio pabaigos.

Naudinga informacija:

Ne daugiau negu 50 proc. už studijas sumokėtos kainos ar jos dalies kompensaciją gali gauti asmenys:

• neturintys akademinių skolų;

• visą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavę valstybės nefinansuojamoje vietoje;

• studijas pradėję praėjus ne daugiau nei trejiems metams nuo karo tarnybos baigimo datos;

• karo tarnybą baigę praėjus ne daugiau kaip trejiems metams nuo studijų baigimo datos;

• karo tarnybą baigę po 2011 m. rugsėjo 1 dienos.

Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi karo tarnybą atlikęs asmuo, baigęs pirmosios, antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Studijuojantis asmuo apie atliktą karo tarnybą privalo pranešti aukštajai mokyklai ir pateikti Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą.

Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo Fondui raštu pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją.

Išsamesnę informaciją apie už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims ir kokius dokumentus turi pateikti pretenduojantys į šią kompensaciją, galima rasti Valstybinio studijų fondo puslapyje www.vsf.lt/lt/karo-tarnybos-kompensavimas, taip pat Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (Žin., 2012, Nr. 49-2397).

VSF informacija.

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.