Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga prisiekė 58 bazinių karinių mokymų dalyviai

 

Kovo 8 d. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje priesaiką Lietuvos valstybei davė 58 šešioliktosios Bazinių karinių mokymų (BKM) laidos kariai. Iškilminga priesaikos ceremonija surengta Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.


„Pasirinkimas ištikimai tarnauti mūsų šaliai yra svarbus ir reikšmingas momentas, ypatingai Kovo 11-osios išvakarėse - kuomet kariai iškilmingai ištaria priesaikos žodžius. Sveikinu jus ir linkiu sėkmės tarnyboje bei asmeniniame gyvenime“, – kalbėjo ceremonijoje dalyvavęs krašto apsaugos viceministras Antanas Valys. 

 

 

 

Visų BKM 16-os laidos prisiekiančiųjų karių vardu skaityti priesaikos tekstą ir pagerbti dalinio kovinę vėliavą suteikta jaunesniajam eiliniui Mindaugui Mockevičiui. Karius palaimino Ruklos įgulos vyresnysis kapelionas majoras Arnoldas Valkauskas.

 

Renginyje taip pat dalyvavo laikinai Mokymų ir doktrinų valdybos vado pareigas einantis pulkininkas Valdas Kiveris, Mokomojo pulko vadas pulkininkas leitenantas Algirdas Norkus, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vidmantas Povilionis, Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius, karių artimieji ir kiti svečiai. Šventėje taip pat dalyvavo ir Karinių oro pajėgų orkestras, vadovaujamas kapitono Ričardo Kukulskio.

 

Kiekvienam kariui yra labai svarbus priesaikos Lietuvos valstybei momentas. Ištikimai tarnauti savo šaliai prisiekia karaliai, valstybių valdovai, parlamento nariai, ministrai, teisėtvarkos ir kiti už valstybės valdymą ir žmonių gerovės kėlimą atsakingi asmenys. Karys ar kovotojas prisiekia ne tik ištikimai tarnauti savo šaliai, vykdyti vadų įsakymus, bet ir negailėdamas nei jėgų, nei gyvybės ginti savo valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę.

 

 

Mokomojo pulko informacija

 

Laimio Bratiko nuotraukos

 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.