Keičiama dalis BKM karių pažymėjimų


Bazinių karinių mokymų (BKM) dalyviai, kurie mokymusoe dalyvavo po 2011 m. rugsėjo 1 d. nepriklausomai nuo galutinio kurso baigimo įvertinimo – baigė ar išklausė, turi teisę į aukštojo mokslo kompensaciją. Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas įpareigojo Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadą pakeisti  dalį BKM pažymėjimų.

 

Nauji pažymėjimai patvirtinti ir suderinti su Valstybiniu studijų fondu.  Dėl pažymėjimų keitimo galima kreiptis į Mokomąjį pulką arba Krašto apsaugos savanorių pajėgų teritorinį skyrių.

 

“Jeigu pažymėjimo reikia skubiai, tai patartume kreiptis tiesiai į pulką, o jeigu laikas neskubina, tai turbūt butu arčiau ir patogiau užsukti į savo Krašto apsaugos savanorių pajėgų teritorinį karo prievolės ir komplektavimo skyrių”, - sakė  KASP štabo Karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininkas majoras Gintaras Valentukevičius.     

 

Studijas baigęs asmuo, atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigęs bazinius karinius mokymus ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją.

 

Studijas baigęs asmuo, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo Fondui pateiktis nustatytos formos prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims ir šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas : asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą; asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

 

Studijuojantis asmuo aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir laiku privalo aukštajai mokyklai pranešti apie atliktą karo tarnybą ir pateikti krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą, o aukštosios mokyklos ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų vasario 10 d. sudaro ir pateikia Fondui Sąrašą

 

Prašymai priimami nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos.

 

Kompensacijas gali gauti tik akademinių skolų neturintys asmenys, kurie karo tarnybą atliko po studijų baigimo, bet ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo studijų pabaigos.

Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.


Daugiau informacijos: www.vsf.lt

A. Pliažio nuotrauka. 

 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.