Buvę BKM kariai kviečiami teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai skirti

Kaip praneša Valstybinis studijų fondas, pradėti priiminėti buvusių karių prašymai už studijas sumokėtos dalies kompensacijai gauti. Prašymai priimami nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos.

 

Studijas baigęs asmuo, atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigęs bazinius karinius mokymus ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją.

Kompensacijas gali gauti tik akademinių skolų neturintys asmenys, kurie karo tarnybą atliko po studijų baigimo, bet ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo studijų pabaigos.

Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.


Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus:

* pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju - baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus, ir ;

*trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų  atveju - baigus antrąją pusę studijų programos);

* antrosios pakopos studijas.

Tiems, kurie privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė studijų metu, tačiau į aukštąsias mokyklas buvo priimti iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (iki 2012 m. gegužės 12 d.), už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama pabaigus studijas. Šiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų faktiškai per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų krypties studijų kaina, patvirtinta tais kalendoriniais metais, kuriais atliko privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus.

Daugiau informacijos : www.vsf.lt

 

 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.