Bazinius karinius mokymus pradėjo pirmoji šiais metais karių laida

Sausio 7 d. į pirmą kartą šiais metais rengiamus bazinius karinius mokymus (BKM) susirinko daugiau nei 60 vaikinų ir merginų, pasirengusių tris mėnesius gyventi kaip tikri kariai. Tai jau 15-oji bazinių karinių mokymų laida.

 

Nuo pat ryto į Rukloje esantį Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką  rinkosi jaunuoliai iš visos Lietuvos – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskričių. Iš viso į Mokomąjį pulką atvyko 61 jaunuolis, iš kurių – 4 merginos.

 

„Tikiu, kad bus nelengva atėjus iš civilinio gyvenimo, bus disciplina. Reikės anksti keltis, anksti eiti miegoti. Manau, kad turėdama užsispyrimo ir valios, nugalėsiu šiuos iššūkius“, – sakė savo ateitį su kariuomene siejanti Lina Jokūbauskaitė. Septynis metus žirgų sportu užsiimanti L. Jokūbauskaitė nusprendė, kad kariuomenė atitiktų jos judraus gyvenimo poreikius, todėl nutarė išbandyti jėgas baziniuose kariniuose mokymuose ir visai nesibaimina galimų iššūkių.

 

 

Į BKM susirinkusių vaikinų nuomonės apie būsimus mokymus šiek tiek skyrėsi – vieni manė, kad bus sunku, reiks nuolat bėgioti miškuose ir šalti, kiti, pasitikėdami savo fizinėmis galimybėmis, sakė, jog lengvai ištvers viską, ką jiems atlikti skirs karininkai.

 

„Kiekvienas ateinantis į mokymus savaip įsivaizduoja kariuomenę. Jaunuoliams, pasirinkusiems bazinius karinius mokymus, turbūt sunkiausia būna susitaikyti su tuo, kad nuolat yra stebimi, nuolat kontroliuojami, viską turi atlikti greitai ir be jokių atidėliojimų ir tiksliai“, – teigė būrio vadas vyresnysis leitenantas Artūras Čiuberkis.

Karininkas taip pat pažymėjo, kad tris mėnesius trunkantys mokymai iš daugelio pareikalauja daug fizinės ir psichologinės ištvermės, todėl ne visi atėję išlieka iki pabaigos.

 

Galiausiai su kariais susitiko ir Mokomojo pulko vadas pulkininkas leitenantas Algirdas Norkus. Jis pasveikino jaunuolius su pasirinkimu, padrąsino ir palinkėjo, kad nepriimtų skubotų sprendimų gerai jų neapsvarstę. Plk. ltn. A. Norkus tikisi Bazinių karinių mokymų baigimo pažymėjimus įteikti visiems kariams.

 

 

Baziniai kariniai mokymai pradėti rengti nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio. 2011 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Karo prievolės įstatymo pakeitimas, atvėręs galimybę 2008 m. sustabdytą šaukimą į privalomąją pradinę karo tarnybą pakeisti savanoriškais trijų mėnesių trukmės Baziniais kariniais mokymais. Į BKM kviečiami visi norintys 18-38 m. vyrai ir moterys. Jaunuoliams, baigusiems 12 savaičių trunkančius bazinius karinius mokymus, įskaitoma privalomoji pradinė karo tarnyba, sėkmingai baigę mokymus pretenduoja sudaryti profesinės karo tarnybos sutartis. Jaunuoliams, atlikusiems Bazinius karinius mokymus, yra numatytos skatinamosios priemonės – dalies sumokėtos studijų kainos kompensavimas, darbo ir įdarbinimo subsidijavimas, pirmenybė darbinantis į valstybės tarnybą, kai keli kandidatai surenka vienodus rezultatus ir kitos. Šiais metais planuojama į BKM pakviesti 700 karių. Daugiau informacijos apie BKM – www.karys.lt

 

V.Eivos nuotraukos.

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.