2013 metais kariuomenėje mažės aukštesniųjų karininkų, daugės studentų karių, kartotinėse pratybose dalyvaus daugiau buvusių šauktinių

Spalio 16 d. LR Seimas priėmė įstatymą, kuriuo patvirtinta principinė kariuomenės struktūras 2013-2016 metais. Įstatyme numatyta, kad kitais metais didės ribinis jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose dalyvaujančiųjų studentų skaičius, o taip pat daugiau bus šaukiama į kartotines pratybas rezervo karių, anksčiau atlikusių privalomąją pradinę karo tarnybą.

Mažės ribinis aukštesniųjų karininkų skaičius – pulkininkų leitenantų ir komandorų bei majorų ir komandorų leitenantų. Tokios pat tendencijos numatytos ir tolimesnėje ateityje iki 2018 metų. 

Įstatymas nustato principinę kariuomenės struktūrą kitais metais, t. y. nuolatinius junginius, dalinius ir jiems prilygintus karinius vienetus, taip pat ribinius krašto apsaugos sistemoje (KAS) tarnaujančių karių skaičius ir ribinį statutinių valstybės tarnautojų skaičių, ribinį privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičių. Principinė kariuomenės struktūra 2013 – 2018 metais lyginant su šiais metais išlieka tokia pati.

 

Seimo priimtu įstatymu nustatomos ir principinės kariuomenės struktūros šešerių metų planavimo gairės, t. y. planuojama principinė kariuomenės struktūra, ribiniai KAS tarnaujančių karių skaičiai ir ribinis statutinių valstybės tarnautojų skaičius 2018 m., kuri yra analogiška planuojamai 2013 m. struktūra.

 

Bendras ribinis KAS karių, t.y., profesinės ir privalomosios pradinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, kariūnų skaičius truputį didėja ir nustatomas nuo 14 130 iki 16 945, lyginant su 2012 m. nustatytu ribiniu skaičiumi – nuo 13 880 iki 16 625.

 

Karių skaičius didėja dėl pratybose dalyvaujančių parengtojo rezervo karių ribinio skaičiaus (kai rezervo kariai, anksčiau atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą kviečiami į kartotines žinių atnaujinimo pratybas) ir padidinus jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose dalyvaujančių studentų ribinį skaičių (jie laikomi atliekantys privalomąją pradinę karo tarnybą).

 

2013 m. privalomoji pradinė karo tarnyba planuojama vykdyti organizuojant bazinius karinius mokymus ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Karių skaičius baziniuose kariniuose mokymuose nustatomas nuo 700 iki 1 000, karių skaičius jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose nustatomas nuo 350 iki 410. Ribinis privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičius nustatomas nuo 1050 iki 1410. Palyginti – 2012 m. karių skaičius buvo nustatytas nuo 900 iki 1 280. 2018 m. šis skaičius didės nuo 1450 iki 1760.

 

2018 m. bendras ribinis KAS karių, t.y., profesinės ir privalomosios pradinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, pratybose ir mokymuose dalyvaujančių parengtojo rezervo karių ir kariūnų skaičius nustatomas nuo 18 770 iki 20 350.

 

Ribinis generolų ir admirolų skaičius nekinta – 9 (2012 m.) ir 9 ( 2013 m.), pulkininkų ir jūrų kapitonų taip pat nekinta – 30 ( 2012 m) ir 30 ( 2013 m.), pulkininkų leitenantų ir komandorų ribinis kaičius mažinamas nuo 127 (2012 m) iki 125 (2013m.), majorų ir komandorų leitenantų skaičius mažinamas nuo 375 (2012 m.) ir 370 (2013m.).

 

Per šešerius metus, t.y. iki 2018 m., bendras vyresniųjų karininkų skaičius mažės. 2018 m. generolų ir admirolų ribinis skaičius nekis - 9, pulkininkų ir jūrų kapitonų taip pat išliks nepakitęs – 30 , pulkininkų leitenantų ir komandorų mažės iki 117, majorų ir komandorų leitenantų skaičius mažės iki 349.

 

Kariūnų skaičius 2013 m. nekinta, t.y. numatomas nuo 180 iki 235 (2012 m. kariūnų skaičius buvo nustatytas nuo 180 iki 235). Per 6 metus ribinis kariūnų skaičius didės nuo 230 iki 290 (2018m.).

 

Didinant eilinių karių skaičių, profesinės karo tarnybos karių ribinis skaičius 2013 m. , palyginti su 2012 m., nekinta, t.y. nustatomas nuo 7 700 iki 8 400, o per 6 metus, t.y. iki 2018 m., siekiant priimti daugiau eilinių profesinės karo tarnybos karių, turėtų didėti nuo 9 000 iki 9 500.

 

2013 m. ribinis karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių skaičius, lyginant su 2012 m., nekinta, t.y. nustatomas nuo 4 800 iki 6 300. Per šešerius metus jį bus siekiam padidinti nuo 7500 iki 8 000 (2018 m.).

 

Ribinis civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų skaičius išlieka toks pat – nuo 150 iki 180 (2013 m.) ir nuo 150 iki 180 ( 2012 m.), šio tipo pareigybių padidėjimas neplanuojamas ir 2018 metais.

 

Principinė kariuomenės struktūra, ribinis karių skaičius nustatomas kasmet specialiu įstatymu.

 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.