Siūloma karių skatinimo tvarką labiau susieti su tarnybos rezultatais

Krašto apsaugos ministerija parengė Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūloma karių ir krašto apsaugos sistemos statutinių valstybės tarnautojų premijavimo tvarką labiau susieti su veiklos kokybe ir rezultatais. Šiam įstatymo pakeitimo projektui rugsėjo 19 d. pritarė Vyriausybė.

 

Siūloma premijavimą įtvirtinti kaip nepriekaištingai tarnybą atliekančių karių ar tarnautojų paskatinimo galimybę, kuri būtų įgyvendinama tik esant pakankamoms finansinėms sąlygoms, iš sutaupytų darbo užmokesčio lėšų.

Dabar galiojantis įstatymas įtvirtina imperatyvinę nuostatą, kad privalomosios pradinės ir profesinės karo tarnybos kariams du kartus per metus Kalėdų ir Velykų švenčių proga išmokamos šventinės premijos.

Siekiant personalo skatinimo priemones labiau susieti su veiklos rezultatais, projektu siūloma privalomą premijavimo švenčių metu tvarką pakeisti galimybe mokėti premijas už pavyzdingą tarnybą.

Atitinkamai, projektas numato, kad privalomosios pradinės karo tarnybos kariams už pavyzdingą tarnybą gali būti mokamos Vyriausybės nustatyto dydžio premijos. Mokėti šventines Kalėdų ir Velykų premijas privalomosios pradinės karo tarnybos kariams nenumatoma atsižvelgiant į pakitusį privalomosios karo tarnybos pobūdį, nes dėl trumpos tarnybos trukmės (pvz., baziniai kariniai mokymai trunka 3 mėnesius) premijas galėtų gauti ne visi privalomosios karo tarnybos kariai, o tik tie, kurių tarnyba sutampa su šių švenčių dienomis.

Projektas taip pat numato, kad profesinės karo tarnybos kariams ne daugiau kaip kartą per metus gali būti mokamos iki vieno mėnesinio tarnybinio atlyginimo (be pareiginio priedo) premijos už pavyzdingą tarnybą, karius atestavus puikiai, labai gerai ar gerai, o premijos Kalėdų ir Velykų švenčių proga gali būti mokamos tik nepriekaištingai atliekant tarnybines pareigas.

 

Srž. Norm Mc Lean (Kanada) nuotraukos

 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.