Prasideda atnaujinti atsargos karininkų mokymai studentams

Rugsėjo 8 d., šeštadienį, Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje prasidėjo Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM), kuriuose per du šimtus aukštųjų mokyklų studentų mokysis karybos ir sieks atsargos karininko laipsnio. Atsargos karininkų mokymai pagal pėstininkų programas atnaujinami po šešerių metų pertraukos.

 

Pirmąją mokymų dieną su dalyviais Kaune susitiko krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė,  Vilniuje  – Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius ir krašto apsaugos viceministrė Indrė Pociūtė-Levickienė bendraus su studentais Vilniuje. Klaipėdoje karinius mokymus pasirinkusius dalyvius pasveikins Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabo viršininko pavaduotojas pulkininkas Vytautas Reklaitis.

 

„Sprendimas atnaujinti karinius mokymus studentams priimtas siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – kariuomenės rezervą. Krašto apsaugos ministerija jau kelinti metai nuosekliai sprendžia kariuomenės rezervo papildymo ir rengimo problemą, susidariusią 2008 m. sustabdžius šaukimą į privalomąją pradinę karo tarnybą. Tokie mokymai taip pat leis kariuomenei atsirinkti ir savo gretas, kai iškyla poreikis, papildyti reikalingais tam tikrų sričių specialistais“, – sakė krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė.

 

Lietuvos kariuomenės mokykloje Kaune JKVM dalyvaus 89 studentai, Lietuvos karo akademijoje Vilniuje – 88, o Dragūnų batalione Klaipėdoje – 31.  Daugiausia JKVM dalyvių iš VGTU – 36, KTU – 26, VU–19, VDU – 14, MRU – 11 ir kitų aukštųjų mokyklų. Dalyvaujančiųjų Vilniuje ir Klaipėdoje mokslo vidurkis 7,7, Kaune – 7,5. Apie 26 procentai JKVM dalyvių merginos ir moterys.

 

„Malonu, kad jaunimas domisi galimybe siekti atsargos karininko laipsnio ir tuo pačiu nori įgyti dar vieną specialybę. Dabar jų laukia ilgas kelias, kurį įveikę  mokymo dalyviai turės tam tikrų privalumų įsidarbindami tiek privačiame sektoriuje, tiek galbūt kariuomenėje“, – sakė Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo Karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininkas majoras Gintaras Valentukevičius.

 

Mokymai truks trejus metus. Aukštųjų mokyklų studentai kartą per savaitę mokysis karybos teorijos, kurią taip pat pritaikys ir lauko pratybose, vyksiančiose vidutiniškai dvi savaites ir vykstančiose vasaros atostogų metu.

 

Pirmais mokymų metais JKVM dalyviai rengiami  kaip eiliniai kariai, antrais  – kaip skyriaus vadai (seržantai), trečiais  – kaip būrių vadai (karininkai).  

 

Mokymų metu  studentai išmoks valdyti ginklą, susipažins su taktika, topografija, išbandys radijo ryšio procedūras, įgis karo inžinerijos ir medicinos žinių.

 

Mokymų metu dalyviams suteikiamas privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių statusas ir  tokiam statusui numatytos socialinės garantijos bei aprūpinimas: dalyviai aprūpinami karine apranga ir amunicija, mokamas nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija, išmokos buitinėms išlaidoms ir kt.

 

Prieš atnaujinant mokymus buvo apklausti kelių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. Pusė apklaustųjų atsakė, kad tokie kariniai mokymai juos domintų ir juose dalyvautų.

 

Atrankas į JKVM  vykdo Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Kandidatai norintys kitais metais dalyvauti JKVM registruojami nuolat, o atrankos procedūros pradedamos paskelbus šaukimą į šiuos mokymus. 

 

 

KAM archyvo nuotraukos

 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.