Kariuomenė siūlo daugiau nei 100 laisvų darbo vietų profesinės karo tarnybos eiliniams ir puskarininkių kategorijos kariams

Šiuo metu kariuomenėje yra daugiau nei 100 laisvų pareigybių, skirtų profesinės karo tarnybos eiliniams kariams, ir apie 20 laisvų pareigybių puskarininkių kategorijos kariams. Profesinės karo tarnybos kariai galės tarnauti įvairiose pareigose: nuo šaulio iki granatsvaidininko padėjėjo, papildyti karių gretas taip pat galėtų įvairių kategorijų transporto priemonių vairuotojai, kitų karinių įgūdžių ir žinių turintys kariai. 

„Lankantis Lietuvos miestuose ir  rajonuose tenka dažnai  girdėti klausimus apie galimybes įsidarbinti kariuomenėje. Todėl norėtume pakviesti jaunus žmones  išbandyti save dalyvaujant  kariuomenės rengiamuose Baziniuose kariniuose mokymuose ir pretenduoti į profesinę karo tarnybą", – sakė krašto apsaugos viceministrė Indrė Pociūtė-Levickienė.

 

Pretenduoti sudaryti profesinės karo tarnybos sutartis gali asmenys, atlikę Bazinius karinius mokymus ar kitu būdu atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą, atitinkantys kariniam laipsniui taikomus amžiaus kriterijus  ir pareigybei keliamus išsilavinimo ir specialių žinių reikalavimus, taip pat  atitinkantys  sveikatos reikalavimus. 

 

Per pastarąjį pusmetį iš daugiau kaip 180 į profesinę karo tarnybą priimtų kareivių daugiau nei 70 proc. buvo kariai baigę Bazinius karinius mokymus. Pirmaisiais tarnybos metais profesinės karo tarnybos jaunesniojo eilinio tarnybinį atlyginimą per mėnesį neatskaičius mokesčių sudaro 1570 Lt,  eilinio kario – apie 1710 Lt, o  vyresniojo  eilinio –  apie 1980 Lt.  Kariams tarnybos metu  taip pat mokami butpinigiai ir maistpinigiai.

 

Poreikis ir galimybė priimti daugiau profesinės karo tarnybos kareivių atsiranda pertvarkant kariuomenės struktūrą, ypač Sausumos pajėgų, ir atkuriant pusiausvyrą tarp kolektyvinės gynybos ir teritorijos gynybos užduočių.

Pavyzdžiui, šiemet reorganizavus Klaipėdoje įsikūrusį Lietuvos didžiojo kunigaikščio dragūnų mokomąjį batalioną į motorizuotąjį pėstininkų batalioną, atsirado papildomų galimybių kandidatuoti į profesinės karo tarnybos kareivių (eilinių karių) ir puskarininkių kategorijos pėstininkų specialybes. Pastaruoju metu priimant į profesinę karo tarnybą, šiame regione paklausiausios tarp karinių specialybių buvo jūreiviškos specialybės, ir jų paklausa tebėra. 

 

Papildomas eilinių karių ir puskarininkių pėstininkų poreikis taip pat atsirado pertvarkius Kunigaikščio Vaidoto batalioną iš tiesioginės logistikos bataliono į mechanizuotąjį pėstininkų batalioną, taip pat ir kituose Sausumos pajėgų padaliniuose. 

 

Priėmimą į profesinę karo tarnybą vykdo Krašto apsaugos savanorių pajėgų karo prievolės ir komplektavimo teritoriniai poskyriai, norintieji pretenduoti sudaryti profesinės karo tarnybos sutartis taip pat gali registruotis mūsų interneto svetainėje (www.karys.lt).

vyr. srž. E.Žygaičio nuotraukos 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.