Atlikusiems privalomąją pradinę karo tarnybą – kompensacija už studijas

Balandžio 18 d. Vyriausybė patvirtino už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarką jaunuoliams, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus.

 

Valstybė kompensuos aukštosios mokyklos nustatytą studijų kainos dalį, neviršijančią 50 proc. Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos norminės studijų kainos (norminės studijų kainos dydis priklauso nuo pasirinktos studijų krypties, studijų pakopos ir studijų formos).

Numatyta, kad bus kompensuojama už pagal pirmosios pakopos arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas sumokėta kaina; kompensaciją bus galima gauti už pirmą kartą įgyto išsilavinimo studijas.

Teisę į kompensaciją turės jaunuoliai be akademinių skolų ir ne anksčiau kaip 2011 m. rugsėjo 1 d. atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigę bazinius karinius mokymus.

Gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją bus galima tais atvejais, jei jaunuolis studijas bus pradėjęs praėjus ne daugiau nei trejiems metams nuo tarnybos atlikimo datos arba jei nuo baigtų studijų nebus praėję treji metai iki atliktos tarnybos pradžios.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimą vykdys Valstybinis studijų fondas iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų asignavimų, atitinkamai sumažinus Krašto apsaugos ministerijai skiriamus asignavimus. Kompensacijos bus pradėtos mokėti nuo 2013 metų.

Kompensavimą už mokslus kaip motyvacinę priemonę jaunuoliams atlikti tarnybą numato nuo praėjusių metų rudens įsigaliojusi Karo prievolės įstatymo naujoji redakcija.

Bazinius karinius mokymus baigusius ar nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems asmenims taip pat  taikoma pirmenybė į valstybės finansuojamas studijų vietas (dėl pridedamo papildomo balo sudarant konkursinę stojančiųjų eilę sprendžia pačios aukštosios mokyklos), darbo ir įdarbinimo subsidijavimas (subsidija darbdaviams, įdarbinusiems privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusį karo prievolininką arba jo darbuotojui atlikus privalomąją pradinę karo tarnybą). Taip pat numatyta pirmenybė darbinantis į valstybės tarnybą (kai keli kandidatai surenka vienodus rezultatus) ir pirmenybė stojant į statutinių valstybės tarnautojų profesines mokymo įstaigas, taip pat darbinantis į statutines valstybės tarnautojo pareigas, kai yra priimama be konkurso.

 

T.Raginos ("Kauno diena") nuotrauka 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.