Darbdaviai, įdarbinę bazinius karinius baigusius piliečius,gali pasinaudoti darbo užmokesčio subsidija

Viena iš priemonių, galinčių prisidėti prie jaunimo užimtumo, kurią siūlo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Karšto apsaugos ministerija, yra galimybė darbdaviams gauti subsidiją, kuomet įdarbina nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusį ar bazinius karinius mokymus baigusį karo prievolininką. Tokiu atveju darbdaviui būtų kompensuojama dalis darbo užmokesčio, skirto mokėti tokiam jaunuoliui.

 

Jau šiemet tokia subsidija būtų taikoma darbdaviams, įdarbinusiems jaunuolius (tiek vaikinus, tiek merginas), savanoriškai dalyvavusius 3 mėnesių baziniuose kariniuose mokymuose arba atlikusius 9 mėn. trukmės nuolatinę pradinę karo tarnybą.

Po bazinių karinių mokymų ar nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo jaunuoliai įsidarbindami gali pasinaudoti valstybės numatyta 3 arba 6 mėn. 100 proc. apskaičiuoto darbo užmokesčio bei draudėjo socialinio draudimo įmokos lengvata jį įdarbinusiam darbdaviui. Ši subsidija neturi viršyti 1,5 minimalios mėnesinės algos dydžio (arba 1200 Lt/mėn.).

Tokia darbo užmokesčio subsidija galės pasinaudoti ir darbdaviai, išleidę jaunuolius savanoriškai atlikti bazinius karinius mokymus.

Bazinių karinių mokymu metu jaunuoliai įgyja privalomosios pradinės karo tarnybos statusą ir atlieka pareigą Tėvynei, gauna valstybės išlaikymą, įskaičiuojant ir socialinį bei sveikatos draudimą, o ją pabaigę įgyja papildomų lengvatų įsidarbinant ar siekiant mokslo. Be to, jie įgyja ir papildomų lengvatų stojant į kai kurias aukštąsias mokyklas. Taigi, savanoriškas dalyvavimas baziniuose kariniuose mokymuose yra visapusiškai naudingas, nes padeda jaunuoliui įgyti tam tikrų neformalių įgūdžių, reikalingų darbui, o tuo pačiu ir apsispręsti dėl tolimesnės profesinės karjeros, ypač jei iki to laiko dar nebuvo apsisprendęs.

Tokia subsidijų skyrimo ir mokėjimo tvarka bus taikoma karo prievolininkams, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus po2011 m. rugsėjo 1 d. Subsidijos mokėjimas ir jos administravimas bus finansuojamas iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų ir įgyvendinamas per Lietuvos darbo biržą (LDB).

Prognozuojama, kad šia darbo ir įdarbinimo subsidija šiais metais galėtų pasinaudoti apie 130-145 karo prievolininkų. Jai išmokėti šiemet iš KAM lėšų preliminariai gali prireikti nuo 460 iki 522 tūkst. Lt.

Subsidija taikoma:

-          darbo užmokesčiui, kuris nurodytas įdarbinto karo prievolininko, atlikusio nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusio bazinius karinius mokymus, darbo sutartyje;

-          darbo užmokesčiui, kuris nurodytas sugrįžusio dirbti karo prievolininko, atlikusio nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusio bazinius karinius mokymus, darbo sutartyje.

 

Subsidija nuo įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos mokama 6 mėnesius, atlikus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir 3 mėnesius, baigus bazinius karinius mokymus.

Darbdavys, siekiantis gauti subsidiją, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą ir pateikti reikiamus dokumentus apie įdarbinamą jaunuolį.

 

 

 

Socialinės ir darbo ministerijos informacija

Vrš. E.Žygaičio ir A. Pliadžio nuotraukos 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.