Vyriausybė patvirtino subsidijų baigusiems karinius mokymus skyrimo tvarką

Vyriausybė patvirtino subsidijų baigusiems karinius mokymus skyrimo tvarką

Vyriausybė patvirtino tvarką, kaip baigusieji bazinius karinius mokymus (BKM) ar atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą asmenys galės pasinaudoti jau anksčiau žadėtu darbo užmokesčio subsidijavimu.

Vyriausybė patvirtino subsidijų baigusiems karinius mokymus skyrimo tvarką

Vyriausybė patvirtino tvarką, kaip baigusieji bazinius karinius mokymus (BKM) ar atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą asmenys galės pasinaudoti jau anksčiau žadėtu darbo užmokesčio subsidijavimu.

Ministrų kabinetas sutarė ir dėl studijų kainos kompensavimo bent ketverius metus kariuomenėje ištarnavusiems asmenims.

Viename iš trečiadienį priimtų nutarimų numatyta, kad subsidija už įdarbintą ar sugrįžusį dirbti asmenį, atlikusį nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusį bazinius karinius mokymus, negalėtų viršyti 1,5 minimalios mėnesinės algos dydžio (apie 1200 litų).

Atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą subsidija galėtų pasinaudoti šešis, BKM baigę dalyviai - tris mėnesius. Subsidijos galės būti mokamos pradinį karinį parengimą po 2011 metų rugsėjo mėnesio įgijusius vyrus ir moteris įdarbinusiems darbdaviams.

Prognozuojama, kad darbo ir įdarbinimo subsidija 2012 metais galėtų pasinaudoti apie 140 karo prievolininkų ir subsidijoms mokėti gali prireikti apie 464 tūkst.- 522 tūkst. litų.

Ministrų kabinetas taip pat sutarė, kad ne anksčiau kaip 2012 metais į aukštąsias mokyklas įstojusiems atsargos kariams, garbingai ištarnavusiems bent ketverius metus ir pirmą kartą studijuojantiems pagal pagrindinių arba vientisųjų studijų programas valstybės nefinansuojamose studijų vietose, iš valstybės biudžeto lėšų bus teikiama parama studijų kainai padengti. Parama būtų mokama už ne ilgesnes kaip ketverių metų trukmės studijas.

Teigiama, jog tokiai iniciatyvai įgyvendinti reikėtų iki 274 tūkst. litų per metus.

KAM yra sakiusi, kad siūlymams įgyvendinti savo biudžete lėšų neplanavo, nes "pagal kompetenciją ir valdymo sritis šių teisės aktų reguliavimo sritis yra priskirta atitinkamai Socialinės apsaugos ir darbo ir Švietimo ir mokslo ministerijoms".

Tačiau trečiadienio posėdyje paaiškėjo, kad bent jau SADM savo lėšomis subsidijuoti darbdavių neplanuoja.

"Buvo pasitarime sutarę ir aptarę tokias nuostatas, kad 2012 metais yra finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų, o 2013 metais tvarka bus ruošiama rengiant biudžetą", - posėdžio metu sakė socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.

Buvo sutarta, kad su finansavimu susiję dokumentų punktai dar bus redaguojami.

 

Parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimą.

 

 

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.