Atrankoje į Bazinius karinius mokymus pirmenybė bus teikiama siekiantiems tapti profesinės karo tarnybos kariais

 

 Vykdant atranką į Bazinius karinius mokymus (BKM), dalyvauti juose pirmenybė bus teikiama asmenims, pareiškusiems norą po BKM baigimo tapti profesinės karo tarnybos kariais.

 

Siekiant į BKM pritraukti daugiau asmenų, siekiančių kario karjeros, ir supaprastinti priėmimo į profesinę karo tarnybą procedūras taip pat paprastinama sveikatos patikrinimo tvarka.

 

Nuo šiol jaunuoliai, kandidatuojantys į BKM ir pareiškę norą po mokymų pretenduoti į profesinę karo tarnybą, sveikatos patikrinimą dėl tinkamumo profesinei karo tarnybai atliks jau per BKM atranką.

 

Iki šiol siekiantieji profesinės karo tarnybos kario karjeros sveikatą privalėjo tikrinti du kartus: pirmą kartą buvo tikrinama nustatant tinkamumą BKM, vėliau – nustatant tinkamumą profesinei karo tarnybai.

 

Pasak krašto apsaugos ministro Juozo Oleko, šiuo metu apie trečdalis baigusiųjų BKM tampa profesinės karo tarnybos kariais. Ministro teigimu, šį skaičių siekiama padvigubinti, kad mažiausiai du trečdaliai baigusiųjų BKM tęstų tarnybą kariuomenėje.

 

Kitąmet gerinant Lietuvos kariuomenės dalinių komplektavimą planuojama papildomai į profesinę karo tarnybą priimti 450 karių. Didžioji jų dalis tarnaus Sausumos pajėgose.

 

Karys, profesinėje karo tarnyboje garbingai ištarnavęs ketverius metus, gali pretenduoti į ne ilgesnių nei ketverių metų studijų aukštosiose mokyklose kompensavimą Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

V. Balkūno nuotrauka.

Grįžti atgal
2011 © Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.